Hỗ trợ trực tuyến:

Nhà máy Heasung Vina

17/11/2011
Nhà thầu chính: Công ty TNHH MDA E & C
Địa chỉ: Khu CN Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc